• clarke
 • clarke
 • clarke
 • Zmieniamy polskie drogi...

  Kompleksowe realizacje projektów drogowych
 • Wykorzystujemy

  nowoczesne technologie mieszanek cementowo emulsyjnych MCE stabilizacji gruntu oraz mieszanek mineralno bitumicznych.
 • Prowadzimy prace

  na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Oferta

 • budowa_drogi

Kompleksowe realizacje projektów drogowych wykonywane siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców. W ramach wykonywanych projektów wykonujemy również przezbrojenia sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, elektrycznych ,teletechnicznych itp.

Podczas realizacji wykorzystujemy nowoczesne technologie mieszanek cementowo emulsyjnych MCE stabilizacji gruntu oraz mieszanek mineralno bitumicznych, w tym również mieszanek WMS, mieszanek z zastosowaniem asfaltów wielorodzajowych, warstw ścieralnych SMA.

Wykonujemy także warstwy ścieralne nawierzchni z użyciem asfaltów syntetycznych w połączeniu z pigmentami. Całość robót wykonywana przez "Drog-bud" podlega kontroli przez wyspecjalizowane laboratoria drogowe.

Posiadamy własne brygady wykonujące roboty ziemne, brukarskie i nawierzchniowe. Prowadzimy prace na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Nie stronimy również od inwestorów z sektora prywatnego.

REALIZACJE