• clarke
 • clarke
 • clarke
 • Zmieniamy polskie drogi...

  Kompleksowe realizacje projektów drogowych
 • Wykorzystujemy

  nowoczesne technologie mieszanek cementowo emulsyjnych MCE stabilizacji gruntu oraz mieszanek mineralno bitumicznych.
 • Prowadzimy prace

  na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Realizacje 2011

INWESTOR NAZWA ZADANIA ROK ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA
       
Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Opolu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzelec Opolskich do węzła autostradowego Olszowa od km 18+612,00 do km 22+188,40 2010 2010-11-30
       
Powiat Zawierciański - Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu Przebudowa drogi powiatowej Zawiercie-Zdów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej w Zawierciu poprzez Rudniki-Włodowice-Rzędkowice-Zdów do granicy gminy Włodowice 2011 2011-10-14
       
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rozbudowa drogi krajowej nr 45 gr. Państwa  - Racibórz - Opole-Złoczew odc.: w m. Kluczbork, ul. Katowicka i Gorzowska km 148+835 - km 151+661 2010 2010-12-15
       
Miejski  Zarząd  Dróg i Transportu w Częstochowie Przebudowa ul. Bugajskiej w Częstochowie od wiaduktu do granic miasta 2011 2011-10-28
       
Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Opolu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza 2010 2011-07-15
       
Gmina Zdzieszowice Przebudowa drogi łączacej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ul. Waryńskiego  2011 2011-10-31
       
 Miasto Bełchatów Modernizacja nawierzchni bitumicznych na ulicach będących w zarządzie Miasta Bełchatowa 2011 2011-09-30
       
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1107 S Koniecpol - Kuczków w km 1+684-5+034, gmina Koniecpol uszkodzonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce w miesiącach maj - czerwiec 2010r. w powiecie częstochowskim. 2011 2011-11-30
       
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1103 S Wąsosz - Gródek  w km 4+673 - 5+936, gmina Koniecpol uszkodzonej  w wyniku powodzi jaka miała miejśce w miesiącach maj - czerwiec 2010r. w Powiecie  Częstochowskim 2011 2011-12-10
       
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1108 S Radoszewnica - Koniecpol  w km 0+580 - 1+515, gmina Koniecpol uszkodzonej  w wyniku powodzi jaka miała miejśce w miesiącach maj - czerwiec 2010r. w Powiecie  Częstochowskim 2011 2011-12-10
       
Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie Wykonanie drogi powiatowej Nr 1653 O ulica Chełmońskiego w Nysie 2011 2011-09-30
       
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 45 z drogą powiatową nr 1332O w Lasowicach Wielkich 2011 2011-07-12
       
Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Opolu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz w km 24+565 do 35+760 2010 2011-06-02
       
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Naprawa wraz z zabezpieczeniem skarp w ciągu S-1 Bielsko - Biała - Cieszyn, jezdnia prawa, odc. Międzyświeć - Cieszyn od km 623+325 do km 633+045: skarpa nr 1 w km ok. 623+325, skarpa nr 2 w km ok. 630+900, skarpa nr 3 w km 631+060, skarpa nr 4 w km ok. 633+010 2011 2011-12-15
       
Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Opolu Budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454    
       
Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Opolu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380 - zaprojektuj wybuduj 2010 2011-06-30
       
Gmina Olesno Budowa drogi gminnej w m. Olesno (ul. Leśna) 2009 2011-09-30
       
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Remont DK 42 na odc. w m. Praszka od km 53+440 do km 55+280 2011 2011-10-28
       
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 491 na odcinku Raciszyn - granica województwa 2010 2011-09-30
       
Zarząd Drogowy w Olkuszu Przebudowa drogi powiatowej nr 1075K ul. Kruszcowa - Powstańców Śląskich w Olkuszu wraz z budową kanalizacji deszczowej 2011 2011-10-21
       
Miejski Zarząd Dróg w  Opolu Budowa Al. Solidarności w Opolu - etap I i II 2011 2011-10-15
       
Zarząd  Drogowy  w Olkuszu Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1077K i 1076K w ciągu ulic: Aleja Tysiąclecia, Biema i  Dworska  w Olkuszu realizowanej w ramach zadania "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego stanowiących alternatywę dla drogi krajowej nr 94" 2011 2011-09-15
       
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Remont drogi krajowej nr 46 m. Lelów od km 228+300 do km 230+300 wraz z odcinkiem o dł. 400 m stanowiącym obejście rynku o łącznej długości 2,4 km. 2010 2011-11-20
       
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą skarp w ciągu autostrady A-4, od km 278+500 do km 309+000 2010 2011-05-31
       
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie O/Żarki Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie. 2011 2011-12-15
       
Gmina i Miasto Koziegłowy Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic Częstochowskiej, Warszawskiej i 3-go Maja łączących drogę wojewódzką DW 789 z drogą krajową DK1 w Kozieglowach wraz z remontem kanalizacji deszczowej  2011 2011-08-31
       
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie O/Żarki Przebudowa - odbudowa drogi powiatowej Nr 1015S Mzurów - Dąbrowno - granica powiatu od km 2+250 do km 4+000 Etap 1 2011 2011-06-30
       
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie O/Żarki Przebudowa - odbudowa drogi powiatowej Nr 1016S granica  powiatu - Mzurów - Niegowa od km 3+400 do km 4+900 ETAP I 2011 2011-06-30
       
Powiat Częstochowski Przebudowa budowli zintegrowanej - jazu z mostem i skarpy odwodnej zapory czołowej z przebudową drenażu i rurociągów  kanalizacji deszczowej na obiekcie zbiornik wodny Blachownia. 2011 2011-12-15
       
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Remont drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946w miejscowości Oczków na odcinku od km 3+500 do km 7+150 2011 2011-10-31
       
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w km 60+226 w m. Włoszczowa wraz z dojazdami 2011 2011-11-30
       
Gmina Miasto Mysłowice Budowa sygnalizacji wzbudzanej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Długiej w Mysłowicach. 2011 2011-07-21
       
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. Obwodnica m. Grodków w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 28+337,17 2010 2011-05-31
       
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Instalacja sygnalizacji świetlnej w m. Bukownica  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 na skrzyżowaniu do m. Marszałki w km 34+680 2011 2011-12-09
       
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Przebudowa mostu drogowego nad ciekiem Liskonopka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w km 10+905 w miejscowości Rększowice 2010 2011-11-30

REALIZACJE